Klein woordenboek Spaans-Nederlands en vv met 347112 woorden

Ga naar woordenboek Nederlands-Spaans; Ir a diccionario holandés-español.

Klik op de eerste letter van het gezochte Spaanse woord uit de rij aangeduid met 1e. Indien de rij met 2e, 3e, 4e etc. aanwezig is, kies dan ook de tweede, derde, vierde ... letter.
Elija el primer carácter de la palabra española buscada de la fila indicada con 1e. Cuando también hay una fila indicada con 2e, 3e, 4e, etc. elija el segundo, tercer, cuarto ... carácter.

Laatst gewijzigd:   08 Feb 2018  ; última actualización: 08 Feb 2018.

Tenerife, isla de la primavera eterna

1e 0‑9 A B C D E F G H I J K L M N ÑO P Q R S T U V W X Y Z ß

2e ,-a b c de f ghi jk l m nop q r s t uvw x yz

3e- eh i o r t u

4e ac al ci

<-- Vorige/ Anteriorpalabras de
woorden van
OPACA ..... OPCIONESVolgende/ Siguiente -->

Spaans/españolNederlands/holandés
opacaadjetivo femenino singular de la palabra: opaco

Haga clic para acceso al Dicconario de la Lengua Española de la REAL ACADEMIA ESPAÑOLA para la palabra 'opaco'
  we  w  spalabras relacionadas:
---------------------
Opacas
Opaco
Opacos
1.doorschijnendbijvoeglijk naamwoord
Lettergrepen: door·schij·nend

Klik voor toegang tot onlinewoordenboek Van Dale Hedendaags Nederlands.
  wn  w
doorschijnendeVerbuiging van het bijvoeglijk naamwoord: Doorschijnend
Lettergrepen: door·schij·nen·de

Klik voor toegang tot onlinewoordenboek Van Dale Hedendaags Nederlands (voor het woord 'Doorschijnend').
  wn  w
2Opaco.ondoorschijnendbijvoeglijk naamwoord
Lettergrepen: on·door·schij·nend

Klik voor toegang tot onlinewoordenboek Van Dale Hedendaags Nederlands.
ondoorschijnendeVerbuiging van het bijvoeglijk naamwoord: Ondoorschijnend
Lettergrepen: on·door·schij·nen·de

Klik voor toegang tot onlinewoordenboek Van Dale Hedendaags Nederlands (voor het woord 'Ondoorschijnend').
opacasadjetivo femenino plural de la palabra: opaco

Haga clic para acceso al Dicconario de la Lengua Española de la REAL ACADEMIA ESPAÑOLA para la palabra 'opaco'
  we  w  spalabras relacionadas:
---------------------
Opaca
Opaco
Opacos
1.doorschijnendbijvoeglijk naamwoord
Lettergrepen: door·schij·nend

Klik voor toegang tot onlinewoordenboek Van Dale Hedendaags Nederlands.
  wn  w
doorschijnendeVerbuiging van het bijvoeglijk naamwoord: Doorschijnend
Lettergrepen: door·schij·nen·de

Klik voor toegang tot onlinewoordenboek Van Dale Hedendaags Nederlands (voor het woord 'Doorschijnend').
  wn  w
2Opaco.ondoorschijnendbijvoeglijk naamwoord
Lettergrepen: on·door·schij·nend

Klik voor toegang tot onlinewoordenboek Van Dale Hedendaags Nederlands.
ondoorschijnendeVerbuiging van het bijvoeglijk naamwoord: Ondoorschijnend
Lettergrepen: on·door·schij·nen·de

Klik voor toegang tot onlinewoordenboek Van Dale Hedendaags Nederlands (voor het woord 'Ondoorschijnend').
opacidadsustantivo
Plural es: opacidades

Haga clic para acceso al Dicconario de la Lengua Española de la REAL ACADEMIA ESPAÑOLA para la palabra 'opacidad'
, la  w
opaciteitzelfstandig naamwoord
Lettergrepen: opa·ci·teit
Meervoud is: opaciteiten

Klik voor toegang tot onlinewoordenboek Van Dale Hedendaags Nederlands.
, de  w
opacidadessustantivo plural de la palabra: opacidad

Haga clic para acceso al Dicconario de la Lengua Española de la REAL ACADEMIA ESPAÑOLA para la palabra 'opacidad'
  we  w
opaciteitenMeervoud van het zelfstandig naamwoord: opaciteit
Lettergrepen: opa·ci·tei·ten

Klik voor toegang tot onlinewoordenboek Van Dale Hedendaags Nederlands (voor het woord 'Opaciteit').
, de  w
opacoadjetivo masculino singular

Haga clic para acceso al Dicconario de la Lengua Española de la REAL ACADEMIA ESPAÑOLA para la palabra 'opaco'
  we  w  spalabras relacionadas:
---------------------
Opaca
Opacas
Opacos
1.doorschijnendbijvoeglijk naamwoord
Lettergrepen: door·schij·nend

Klik voor toegang tot onlinewoordenboek Van Dale Hedendaags Nederlands.
  wn  w
doorschijnendeVerbuiging van het bijvoeglijk naamwoord: Doorschijnend
Lettergrepen: door·schij·nen·de

Klik voor toegang tot onlinewoordenboek Van Dale Hedendaags Nederlands (voor het woord 'Doorschijnend').
  wn  w
2.ondoorschijnendbijvoeglijk naamwoord
Lettergrepen: on·door·schij·nend

Klik voor toegang tot onlinewoordenboek Van Dale Hedendaags Nederlands.
ondoorschijnendeVerbuiging van het bijvoeglijk naamwoord: Ondoorschijnend
Lettergrepen: on·door·schij·nen·de

Klik voor toegang tot onlinewoordenboek Van Dale Hedendaags Nederlands (voor het woord 'Ondoorschijnend').
opacosadjetivo masculino plural de la palabra: opaco

Haga clic para acceso al Dicconario de la Lengua Española de la REAL ACADEMIA ESPAÑOLA para la palabra 'opaco'
  w  spalabras relacionadas:
---------------------
Opaca
Opacas
Opaco
1.doorschijnendbijvoeglijk naamwoord
Lettergrepen: door·schij·nend

Klik voor toegang tot onlinewoordenboek Van Dale Hedendaags Nederlands.
  wn  w
doorschijnendeVerbuiging van het bijvoeglijk naamwoord: Doorschijnend
Lettergrepen: door·schij·nen·de

Klik voor toegang tot onlinewoordenboek Van Dale Hedendaags Nederlands (voor het woord 'Doorschijnend').
  wn  w
2Opaco.ondoorschijnendbijvoeglijk naamwoord
Lettergrepen: on·door·schij·nend

Klik voor toegang tot onlinewoordenboek Van Dale Hedendaags Nederlands.
ondoorschijnendeVerbuiging van het bijvoeglijk naamwoord: Ondoorschijnend
Lettergrepen: on·door·schij·nen·de

Klik voor toegang tot onlinewoordenboek Van Dale Hedendaags Nederlands (voor het woord 'Ondoorschijnend').
ópalosustantivo
Plural es: ópalos

Haga clic para acceso al Dicconario de la Lengua Española de la REAL ACADEMIA ESPAÑOLA para la palabra 'ópalo'
, el  we  wn  w
opaalzelfstandig naamwoord
Één lettergreep
Verkleinwoord is: opaaltje [opaal·tje]], het
Meervoud is: opalen

Klik voor toegang tot onlinewoordenboek Van Dale Hedendaags Nederlands.
  wn  w
ópalossustantivo plural de la palabra: ópalo

Haga clic para acceso al Dicconario de la Lengua Española de la REAL ACADEMIA ESPAÑOLA para la palabra 'ópalo'
, los  we  w
opalenMeervoud van het zelfstandig naamwoord: opaal
Lettergrepen: opa·len

Klik voor toegang tot onlinewoordenboek Van Dale Hedendaags Nederlands (voor het woord 'Opaal').
, de  wn  w
opciónsustantivo
Plural es: opciones

Haga clic para acceso al Dicconario de la Lengua Española de la REAL ACADEMIA ESPAÑOLA para la palabra 'opción'
, la  we  wn  w
1.keuzezelfstandig naamwoord
Lettergrepen: keu·ze
Meervouden zijn: keuzen, keuzes

Klik voor toegang tot onlinewoordenboek Van Dale Hedendaags Nederlands.
, de  wn  w
2.optiezelfstandig naamwoord
Lettergrepen: op·tie
Meervoud is: opties

Klik voor toegang tot onlinewoordenboek Van Dale Hedendaags Nederlands.
, de  wn  w
opcionaladjetivo singular

Haga clic para acceso al Dicconario de la Lengua Española de la REAL ACADEMIA ESPAÑOLA para la palabra 'opcional'
  we  wn  spalabras relacionadas:
---------------------
Opcionales
Optativa
Optativas
Optativo
Optativos
facultatiefbijvoeglijk naamwoord
Lettergrepen: fa·cul·ta·tief

Klik voor toegang tot onlinewoordenboek Van Dale Hedendaags Nederlands.
  wn
facultatieveVerbuiging van het bijvoeglijk naamwoord: Facultatief
Lettergrepen: fa·cul·ta·tie·ve

Klik voor toegang tot onlinewoordenboek Van Dale Hedendaags Nederlands (voor het woord 'Facultatief').
  wn
naar keuzebijvoeglijk naamwoordsvorm
Lettergrepen: naar keu·ze
opcionalesadjetivo plural de la palabra: opcional

Haga clic para acceso al Dicconario de la Lengua Española de la REAL ACADEMIA ESPAÑOLA para la palabra 'opcional'
  we  spalabras relacionadas:
---------------------
Opcional
Optativa
Optativas
Optativo
Optativos
facultatiefbijvoeglijk naamwoord
Lettergrepen: fa·cul·ta·tief

Klik voor toegang tot onlinewoordenboek Van Dale Hedendaags Nederlands.
  wn
facultatieveVerbuiging van het bijvoeglijk naamwoord: Facultatief
Lettergrepen: fa·cul·ta·tie·ve

Klik voor toegang tot onlinewoordenboek Van Dale Hedendaags Nederlands (voor het woord 'Facultatief').
  wn
naar keuzebijvoeglijk naamwoordsvorm
Lettergrepen: naar keu·ze
opcionessustantivo plural de la palabra: opción

Haga clic para acceso al Dicconario de la Lengua Española de la REAL ACADEMIA ESPAÑOLA para la palabra 'opción'
, las  we  w
1.keuzenMeervoud van het zelfstandig naamwoord: keuze
Lettergrepen: keu·zen

Klik voor toegang tot onlinewoordenboek Van Dale Hedendaags Nederlands (voor het woord 'Keus').
, de  wn  w
keuzesMeervoud van het zelfstandig naamwoord: keuze
Lettergrepen: keu·zes

Klik voor toegang tot onlinewoordenboek Van Dale Hedendaags Nederlands (voor het woord 'Keus').
, de  wn  w
2.optiesMeervoud van het zelfstandig naamwoord: optie
Lettergrepen: op·ties

Klik voor toegang tot onlinewoordenboek Van Dale Hedendaags Nederlands (voor het woord 'Optie').
, de  wn  w

1e 0‑9 A B C D E F G H I J K L M N ÑO P Q R S T U V W X Y Z ß

2e ,-a b c de f ghi jk l m nop q r s t uvw x yz

3e- eh i o r t u

4e ac al ci

<-- Vorige/ Anteriorpalabras de
woorden van
OPACA ..... OPCIONESVolgende/ Siguiente -->

boven